Podziękowania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Podziękowania
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
za udział w akcji
Narodowego Czytania