Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/2020

W dniu 2 września rozpoczął się nowy rok szkolny 2019/2020. Tradycyjnie Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele rozpoczęli go mszą świętą, następnie wszyscy zgromadzili się w hali sportowej ZPO w Leśnej Podlaskiej. Swoją obecnością uroczystą inaugurację roku szkolnego uświetnili Wójt Gminy Leśna Podlaska, p. Paweł Kazimierski, Sekretarz Gminy Leśna Podlaska, p. A. Bąkowska oraz Radny Rady Powiatu Bialskiego, p. Marian Tomkowicz.

Pierwsze powakacyjne spotkanie społeczności szkolnej rozpoczęło się krótką częścią artystyczną przygotowaną przez p. M. Laszuk poświęconą 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Zaprezentowane przez uczniów utwory polskich poetów przypomniały zebranym o 1 września 1939 roku, który nie powitał uczniów pierwszym dzwonkiem, a wybuchami bomb, strzałami z pistoletów, odebrał dzieciństwo i zniszczył plany na przyszłość. Od tej chwili codziennością stały się łapanki, obozy koncentracyjne, zbiorowe egzekucje, aresztowania, kolejne pokolenie młodych Polaków zamiast śnić o przyszłości, musiało z bronią w ręku walczyć o Ojczyznę.

Po krótkiej lekcji historii kilka słów do zgromadzonych skierowali Dyrektor ZPO, p. J. Zabłocka – Juszczuk,  Wójt Gminy Leśna Podlaska, p. P. Kazimierski oraz Radny Rady Powiatu Bialskiego, p. M. Tomkowicz. Część oficjalną zakończyło spotkanie uczniów i rodziców z wychowawcami w klasach.

Szkoła po dwóch miesiącach ciszy nareszcie doczekała się chwili, że w jej murach zagościły śmiech i gwar uczniowskich rozmów. Dziś, kiedy nadchodzący rok jest jeszcze niezapisaną kartką, Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom i wszystkim Pracownikom szkoły życzymy energii, wytrwałości i pozytywnego nastawienia oraz realizacji wszystkich celów.