Zarząd

WYKAZ WŁADZ KOŁA PZW LEŚNA PODLASKA

wybranych na kadencję 2009-2012

 

Zarząd:

 

Prezes                            Henryk Sylwesiuk

V-ce Prezes                     Henryk Andrusiuk

V-ce Prezes ds. sportu     Edward Siewosienkiewicz

Skarbnik                         Jerzy Hawryluk

Sekretarz                        Krzysztof Horbowiec

Gospodarz                      Jan Nowak

Członek                          Piotr Nazaruk

Członek honorowy           Tadeusz Maciejewicz

 

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący              Zbigniew Szymańczyk

Członek                         Paweł Tymoszuk

Członek                         Stanisław Chibowski

 

Sąd organizacyjny:

Przewodniczący              Mirosław Zając

Członek                         Piotr Horbowiec

 

Rzecznik dyscyplinarny:

                                    Krzysztof Golanko

 

Delegaci na Zjazd Okręgowy PZW:

Delegat                         Marian Denisiuk

Z-ca Delegata                Henryk Sylwesiuk

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl
adres ePUAP: 5kdxn3e49y/SkrytkaESP

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy