Położenie

Gmina Leśna Podlaska położona jest w północnej części powiatu bialskiego w województwie lubelskim. Zajmuje obszar 97,69 km2 i graniczy z gminami: Biała Podlaska, Janów Podlaski i Konstantynów, oraz z województwem mazowieckim poprzez granicę z gminą Stara Kornica i Huszlew.


sprawdź na zumi.pl


Siedzibą gminy jest Leśna Podlaska oddalona o ok. 15 km od miasta Biała Podlaska. Średnia liczebność gospodarstwa domowego wynosi 3,4 osoby. W skład gminy wchodzi 18 miejscowości i 17 sołectw o łącznej liczbie mieszkańców 4495, w szczególności:

 

Lp.

Sołectwo

Liczna mieszkańców

1.

Bukowice

129

2.

Bukowice-Kolonia

203

3.

Droblin

371

4.

Jagodnica

101

5.

Klukowszczyzna

79

6.

Leśna Podlaska

953

7.

Ludwinów

144

8.

Mariampol

59

9.

Nosów

350

10.

Nosów-Kolonia

93

11.

Nowa Bordziłówka

167

12.

Ossówka; Ossówka-Kolonia

270+171

13.

Stara Bordziłówka

308

14.

Witulin

396

15.

Witulin-Kolonia

226

16.

Worgule

356

17.

Zaberbecze

119

 

Razem:

4495

 

Ogólna powierzchnia administracyjna gminy Leśna Podlaska wynosi 97,69 ha.

Liczba mieszkańców gminy Leśna Podlaska wynosi 4 495 osoby. Gęstość zaludnienia w 2008 r. wynosiła 46 osób/km2 i była wyraźnie niższa od średniej w województwie (87 mieszkańców/km2).

 

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy