Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym 2017/2018?

informator przygotowany przez MEN

Informator można przeczytać na stronie: 

https://www.gov.pl/web/edukacja

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl
adres ePUAP: 5kdxn3e49y/SkrytkaESP

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy