Informacje ogólne

Skład Zarządu SKGW w Nosowie:

  • Przewodnicząca - Beata Mielniczuk
  •  

Skład Komisji Rewizyjnej:

  • Przewodnicząca -
  • Sekretarz - 
  • Członek - 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy