Działalność

W dniu 23.06.2011 r. W Świetlicy Wiejskiej w Worgulach, odbyła się impreza z okazji Dnia Matki i Ojca. Organizatorem uroczystości było SKGW w Worgulach. Podczas spotkania, dzieci i młodzież zaprezentowały program artystyczny przygotowany na tę okazję. Wierszyki, piosenki i tańce w wykonaniu nowopowstałego zespołu wokalno-tanecznego „Czterolistna koniczyna" z Worgul, umiliły czas wszystkim rodzicom i zaproszonym gościom.
Każdy z dorosłych uczestników uroczystości został obdarowany przez dzieci kwiatkiem.
Po występie wszyscy usiedli do słodko zastawionego stołu.