Informacje ogólne

 

Skład Zarządu SKGW w Worgulach:

Przewodnicząca - Aneta Maciejewicz
Wiceprzewodnicząca - Joanna Marciniuk
Sekretarz - Jolanta Bielińska
Skarbnik - Paulina Bogusz
Członek - Beata Biegajło


Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodnicząca - Ewa Dziedzic
Sekretarz - Renata Laszuk
Członek - Elżbieta Daniluk