Wydarzenia i postacie w życiu OSP Bordziłówka Stara

Wydarzenia i postacie w życiu OSP Bordziłówka Stara

Ochotnicza Straż Pożarna w Bordziłówce Starej została założona 20 kwietnia 1952 roku. W utworzenie jednostki bezpośrednio zaangażowani byli: Jan Dzialuk, Józef Wróblewski, Władysław Sawczuk, Kazimierz Sawczuk, Czesław Sawczuk, Stanisław Orluk, Kazimierz Nazaruk, Stanisław Niczyporuk, Stanisław Nazaruk, Stanisław Liniewicz, Stanisław Maciejewicz.

Pierwszym naczelnikiem był Jan Dzialuk. Prezesem został Józef Wróblewski, który pełnił tę funkcję do 1979 roku. Obaj okazali się dobrymi organizatorami. Początkowo na wyposażeniu jednostki była ręczna sikawka, kilka odcinków węży tłocznych, prądownica, trzy bosaki i beczkowóz konny. Z powodu braku innego miejsca sprzęt był przechowywany w stodole u pana Władysława Sawczuka.

Po kilku latach istnienia OSP zrodziła się inicjatywa budowy remizy. W przeciągu dwóch lat mieszkańcy wznieśli  strażnicę drewnianą, ze ścianami z mat słomianych. W jej skład weszła sala oraz garaż na sprzęt strażacki. Wykorzystane drewno pochodziło z prywatnych darowizn. Wraz z upływem czasu jednostka pozyskiwała nowych członków.

W 1958 roku zostało wysłanych na kurs mechanika do Krasnegostawu dwóch strażaków: Marian Stańczuk i Wacław Sawczuk. Niedługo potem OSP otrzymała motopompę z pełnym wyposażeniem. Uzupełnieniem tego, trzy lata później, stał się wóz rekwizytowy konny do przewozu sprzętu pożarniczego.

W ramach OSP powstała Żeńska Drużyna Pożarnicza (1970 r.). W ciągu czterech lat istnienia przez formację przewinęły się następujące osoby: Halina Nazaruk, Danuta Miechowicz, Mirosława Wróblewska, Wanda Wróblewska, Elżbieta Stasiuk, Krystyna Maciejewicz, Zofia Sawczuk, Bogumiła Orluk, Halina Liniewicz, Krystyna Niczyporuk. Dowództwo nad ŻDP objęła Eugenia Liniewicz. Drużyna zajmowała wysokie pozycje na szczeblu gminy (I miejsca na zawodach gminnych w Bukowicach i Zaberbeczu) oraz powiatu (zawody w Janowie Podlaskim i Terespolu). Poniższa fotografia przedstawia członkinie drużyny.

 - osp_bordzilowka_0.jpg

Dalsze fotografie obrazują zawody na szczeblu gminnym w Witulinie i Zaberbeczu.

 - osp_bordzilowka_1.jpg

 - osp_bordzilowka_2.jpg

 - osp_bordzilowka_3.jpg

 - osp_bordzilowka_4.jpg

 - osp_bordzilowka_5.jpg

Staraniem członków w 1971 roku rozpoczęto budowę obecnej, murowanej strażnicy. Prace nad nią trwały 2 lata. W październiku 1972 roku odbyło się uroczyste oddanie do użytku nowo wybudowanej remizy, połączone z przekazaniem wozu bojowego Star 26 od Komendy Powiatowej Straży Pożarnej. Samochód jest na wyposażeniu jednostki do chwili obecnej.

W 1977 roku jednostka zajęła II miejsce w zawodach gminnych. W tym samym czasie czyniono starania o lepsze zaopatrzenie w wodę, wykonując pogłębienie sadzawki. Strażacy aktywnie uczestniczyli w profilaktyce p. pożarowej, szczególnie w okresie żniw. OSP dobrze prezentowała się na zawodach strażackich.

Po wydarzeniach stanu wojennego jednostka zaczęła podupadać z powodu braku finansów. Nie zaniechano jednak jej działalności cały czas utrzymując gotowość bojową oraz nadzorując miejscowe gospodarstwa pod kątem bezpieczeństwa p. pożarowego. W tym czasie prezesami byli kolejno Zbigniew Rogal i Kazimierz Nazaruk, a urząd naczelnika piastowali Stanisław Liniewicz i Stanisław Maciejewicz.

W 1987 roku OSP obchodziła uroczystość 35-lecia działalności w społecznej służbie pożarniczej. W 1994 roku Stefana Maciejewicza, Romana Nazaruka i Stanisława Liniewicza odznaczono Złotymi Medalami. Natomiast srebrne otrzymali: Zygmunt Lach i Stefan Bagłaj.

W połowie lat 90-tych na krótko zorganizowała się MDP. Na zawodach rejonowych w Łosicach w 1995 roku zajęła VII miejsce.

W ostatnich latach jednostka zwiększa aktywność, a ma to pośredni związek z reaktywowaniem Koła Gospodyń Wiejskich. W remizo – świetlicy prowadzony jest gruntowny remont. W planach jest wykonanie kroniki dokumentującej historię OSP.

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy