Informacje ogólne

 

Zarząd:

 

 

  1. Prezes - Ewa Kulińska
  2. Wiceprezes - Mielnica Cecylia
  3. Skarbnik - Barbara Nazaruk

 

Komisja Rewizyjna:

 

 

  1. Lewczuk Joanna
  2. Kłopotek Janina
  3. Daniluk Anna

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl
adres ePUAP: 5kdxn3e49y/SkrytkaESP

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy