Rada Rodziców

 Rada Rodziców to rodzaj organu szkolnego, który reprezentowany jest przez rodziców uczniów danej szkoły. Rada jest powoływana do współdziałania rodziców z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, organami nadzorującymi szkołę i innymi instytucjami i organizacjami w realizacji zadań szkoły. Rada Rodziców może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora szkoły. Może też gromadzić różne fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności szkoły.

 

Rada Rodziców

 W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

  

 

Przewodnicząca Rady Rodziców

  Urszula Rogal

  

 Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców

 Tomasz Nowak

  

  Sekretarz

  Grzegorz Doroszuk

  

Skarbnik

 Iwona Filipiuk

  

Komisja rewizyjna

  Sylwia Kaspruk

 Iwona Chwedoruk

 Łukasz Pykacz

  

 Członkowie Rad Oddziału

  

Klasa 0 a

 Urszula Rogal

 Małgorzata Michaluk

Karol Miszkiniuk

 

Klasa 0 b

Tomasz Nowak

Agnieszka Grabiec

Ewa Leźniewicz

 

Klasa I a

Łukasz Pykacz

Justyna Foryt

Katarzyna Ignaciuk

 

Klasa I b

Aniela Matejczuk

Marta Kędzior

Iwona Fijoł

 

Klasa II a

Urszula Rogal

Emilia Pieczykolan

Barbara Horbowiec

 

Klasa II b

Iwona Chwedoruk

Agnieszka Szyc

Robert Stańczuk

 

Klasa III a

Ewa Szleszyńska

Agnieszka Lewandowska

Jadwiga Juńczyk

 

Klasa III b

Agnieszka Filipczuk

Aneta Romanowska

Robert Sawczuk

 

Klasa IV 

Magdalena Hawryluk

Jadwiga Soldat

Iwona Pietruczuk

 

Klasa V a 

Agata Jabłońska

Justyna Chwedoruk

Ewelina Kruk

 

Klasa V b

 Marzena Dorofiejuk

 Hanna Szupiluk

Sylwia Kamińska

 

Klasa V c

Justyna Kazanecka

Justyna Łukaszuk

Magdalena Stsiuk

 

Klasa VI a

Sylwia Kaspruk

Aneta Sęk

Alicja Skurska

  

Klasa VI b

 Joanna Borysiuk

 Sylwia Kamińska

 Łukasz Gołaszewski

  

Klasa VI c

 Magdalena Nazaruk

 Edyta Jucyk

 Krystyna Waszczuk

  

Klasa VII a

 Małgorzata Szpura

 Marta Kuc

 Jadwiga Samociuk

  

Klasa VII b

 Jadwiga Chwedoruk

 Agata Jabłońska

 Grzegorz Doroszuk

  

Klasa VIII a

 Elżbieta Hryciuk

 Beata Spychel

 Iwona Filipiuk

  

Klasa VIII b

 Dorota Bebko

 Agnieszka Szołucha

 Piotr Kanabus

 

Wpłaty na Radę Rodziców

Pieniądze, które wpływają na konto Rady Rodziców są wykorzystane na organizację następujących imprez:

1)   Andrzejki

2)   Zabawa choinkowa

3)   Dzień Dziecka

4)   Dzień Poligloty

5)   Pierwszy Dzień Wiosny

6)   Konkurs na Super Klasę

Część funduszy przeznaczana jest na zakup nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego.

Wpłat można dokonywać bezpośrednio do Banku Spółdzielczego

 w Leśnej Podlaskiej

Nr konta 81803700080550075220000010

  

Przypominamy!

Jeżeli 100% uczniów danej klasy wpłaci na Radę Rodziców, to 15% z tej sumy będzie oddane do dyspozycji klasy!

Kwoty uzyskane przez klasy zostaną wypłacone po przedstawieniu pisma do Rady Rodziców. Środki te nie kumulują się w latach i są do wykorzystania w bieżącym roku szkolnym.