Grono pedagogiczne

 

GRONO PEDAGOGICZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYMI

IM. STANISŁAWA STASZICA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

 

Oddział przedszkolny

mgr Elżbieta Chalimoniuk

mgr Danuta Gulińska

 

Nauczanie zintegrowane

 

mgr Renata Anklewicz

 

mgr Elżbieta Gawryluk 

mgr Danuta Kasprowicz

mgr Marta Nowicka

mgr Anna Ostaszewska

mgr Urszula Senczyk

 

Religia

mgr Katarzyna Dmitruk

o. mgr Tomasz Mordziałek

o. mgr Przemysław Sobczak

 

Język polski

mgr Jadwiga Zabłocka-Juszczuk

mgr Anna Czeczko

mgr Małgorzata Laszuk

mgr Bożena Nogaczewska

mgr Anna Romanowicz

 

Historia

mgr Bożena Nogaczewska

mgr Ryszard Nogaczewski

mgr Anna Romanowicz

mgr Urszula Senczyk

 

Geografia

mgr Małgorzata Gdula 

 

Język angielski

mgr Jadwiga Bakiera

mgr Anna Miechowicz

mgr Justyna Mioduszewska

mgr Małgorzata Rabczuk

 

Język rosyjski

mgr Barbara Gorbowiec

mgr Małgorzata Rabczuk

 

Matematyka

mgr Izabella Adamowska

mgr Małgorzata Gdula

mgr Monika Mochnacz

 

Przyroda

mgr Elżbieta Laszuk

mgr Joanna Sawczuk

 

Biologia

mgr Jolanta Golanko

 

Chemia

mgr Jolanta Golanko

mgr Joanna Sawczuk

 

Fizyka

mgr Monika Mochnacz

 

Muzyka

mgr Magdalena Bartniczuk

 

Plastyka

mgr Anna Karpińska

 

Technika

mgr Kamil Chalimoniuk

 

Informatyka

mgr Elżbieta Chalimoniuk

mgr Kamil Chalimoniuk

mgr Elżbieta Laszuk

mgr Marta Nowicka

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Jolanta Golanko

mgr Tomasz Górecki

 

Wychowanie fizyczne

mgr Małgorzata Adach

mgr Tomasz Górecki

mgr Andrzej Hordejuk

mgr Joanna Parafiniuk

 

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Izabela Doroszuk

 

Biblioteka szkolna

mgr Anna Karpińska

 

Tyflopedagog

mgr Agnieszka Rogoźnicka

 

Doradztwo zawodowe

mgr Dominika Ledworuch

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy