Nasze klasy

ODZIAŁY PRZEDSZKOLNE

oddział 0 a – wychowawczyni: p. Danuta Gulińska

oddział 0 b – wychowawczyni: p. Elżbieta Chalimoniuk

 

KLASY I-III

kl. I a – wychowawczyni: p. Renata Anklewicz

kl. I b – wychowawczyni: p. Danuta Kasprowicz

kl. II a – wychowawczyni: p. Anna Ostaszewska

kl. II b – wychowawczyni: p. Urszula Senczyk

kl. III a – wychowawczyni: p. Elżbieta Gawryluk

kl. III b – wychowawczyni: p. Marta Nowicka

 

KLASY IV-VIII

kl. IV – wychowawczyni: p. Anna Czeczko

kl. V a – wychowawczyni: p. Jadwiga Remiszewska

kl. V b – wychowawczyni: p. Justyna Mioduszewska

kl. V c – wychowawczyni: p. Małgorzata Laszuk

kl. VI a – wychowawczyni: p. Monika Mochnacz

kl. VI b – wychowawca: p. Ryszard Nogaczewski

kl. VI c – wychowawczyni: p. Anna Miechowicz

kl. VII a – wychowawczyni: p. Anna Romanowicz

kl. VII b – wychowawczyni: p. Izabella Adamowska

kl. VIII a – wychowawczyni: p. Bożena Nogaczewska

kl. VIII b – wychowawca: p. Kamil Chalimoniuk 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy