Wydarzenia i postacie w życiu OSP Witulin-Kolonii

Wydarzenia i postacie w życiu OSP Witulin-Kolonii

Zebranie założycielskie odbyło się 2 czerwca 1983 roku i uczestniczyło w nim 33 osoby. W toku obrad zapoznano się i przyjęto Statut Terenowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Następnego dnia, tj. 3 czerwca, OSP w Kolonii Witulin została wpisana do rejestru straży pożarnych. W skład I-ego zarządu weszli: Adam Spychel – prezes, Krzysztof Malinowski – naczelnik, Jan Koszołko – sekretarz oraz Stanisław Bojar – skarbnik.

W tym samym roku przystąpiono do prac związanych z wykończeniem świetlicy oraz remizy strażackiej. W budynku zlokalizowano także sklep, którego właścicielem była GS SCH „Leśnianka.” Większość prac strażacy wykonali we własnym zakresie. Zachowały się zdjęcia dokumentujące otwarcie obiektu.

 - osp_witulin_kol_1.jpg

 - osp_witulin_kol_2.jpg

 - osp_witulin_kol_3.jpg

Niezbędne stało się przeszkolenie mechanika, na które oddelegowano Jana Koszołko. Po wyposażeniu jednostki w motopompę PO – 5 oraz osprzęt rozpoczęto ćwiczenia. Efektem tego było zajęcie III-ego miejsca w skali gminy na zawodach w 1985 roku. Jednostka uczestniczyła także w akcjach gaśniczych. Na podstawie odpowiednich zarządzeń, sprzęt do pożaru dowożony był ciągnikami rolniczymi członków jednostki – Adama Spychla, Edwarda Komarowskiego oraz Mariana Tarańczuka.

W następnych latach, oprócz działalności statutowej, jednostka aktywnie włączyła się w poprawę infrastruktury wiejskiej. Między innymi wspomagała budowę drogi asfaltowej Mariampol – Ossówka oraz przekształciła nie zagospodarowany teren wokół remizo – świetlicy w boisko sportowe. Wokół obiektu nasadzono drzewa i żywopłot.

Stopniowo organizacja pozyskała nowych członków: Jacka Filipiuka, Sławka Filipiuka, Mirosława Szarubko. W 1991 roku OSP otrzymała wóz rekwizytowy do transportu sprzętu gaśniczego. W tym czasie stan osobowy jednostki wynosił 20 członków czynnych, w tym 19 w wieku 25 – 50 lat.

W latach 1993 – 1996 członkowie jednostki pracowali przy utwardzeniu drogi Kolonia Witulin – Solinki.

W 1994 roku, w dowód zasługi za działalność strażacką, 12 członków jednostki udekorowano odznaczeniami. Medale złote otrzymał Adam Spychel i Krzysztof Malinowski a srebrne Jan Szlaski, Jan Koszołko i Marian Chomiuk. W 1997 roku stanowisko naczelnika objął Jan Szlaski.

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy