ZESPÓŁ ŚPIEWACZO-OBRZĘDOWY „WORGULANKI"

 - k_worgulanki.jpg

 

ZESPÓŁ ŚPIEWACZO-OBRZĘDOWY „WORGULANKI"


działa w Filii Gminnego Ośrodka Kultury w Worgulach, kierownikiem zespołu jest Pani Mirosława Sawtyruk - instruktor GOK-u. Jak sama nazwa wskazuje zespół nie tylko śpiewa ale także odtwarza stare podlaskie obrzędy. To dzięki nim podlaski folklor jest znany w całym kraju. reprezentując naszą gminę i powiat, niejednokrotnie występowali na imprezach o zasięgu wojewódzkim czy też ogólnopolskim. Zespół uświetnia wszelkie imprezy organizowane na terenie naszej gminy, powiatu czy też województwa.

Historia Zespołu Śpiewaczego „WORGULANKI"

"Zespół Śpiewaczy Worgulanki" - taką nazwę zespół przyjął w chwili założenia, a był to styczeń 1986 roku. Głównym inicjatorem, założycielem a zarazem mecenasem tego Zespołu był prezes ówczesnej GS "Samopomoc chłopska" - Pan Jan Stasiuk, a początkowym kierownikiem muzycznym został Pan Leon Kurzajewski.
Po raz pierwszy zespół wystąpił na Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Śpiewaków w Białej Podlaskiej w maju 1986 roku. Występ ten dał początek wspinaczce zespołu poprzez imprezy okolicznościowe, dożynki, święta ludowe, coroczny start w przeglądach wojewódzkich, W roku 1989 Zespół został zakwalifikowany na Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu n/Wisłą, gdzie zdobył I miejsce. Wygrana to zmobilizowała członkinie zespołu do lepszej pracy.
Wówczas zrodził się pomysł aby zająć się teatrem i pokazać dawne zwyczaje i obrzędy naszej wsi. Jako pierwsze powstało widowisko pt. "Wieczór trzech króli". Śpiewając dawne pieśni ludowe i odtwarzając zwyczaje zespół zajmował czołowe miejsca, zyskując tym samym sławę i uznanie w całym województwie.

W roku 1992 po raz drugi Zespół Śpiewaczy brał udział w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych. Równocześnie powstaje drugie widowisko obrzędowe pt. "Rajko". W roku 1995 Worgulanki uczestniczą w V Krajowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych w Kielcach gdzie zajmuje 3 miejsce. Rok 1996 to jubileusz 10-lecia Zespołu i Centralne Uroczystości Kół Gospodyń Wiejskich w Narewce (woj. podlaskie), gdzie były premier Cimoszewicz składa gratulacje naszemu Zespołowi. Rok 1997 to przygotowywanie widowiska "Rajko" na nagranie przez TVP w Zalesiu Górnym k/Warszawy oraz w Muzeum Wsi Polskiej w Lublinie. W roku 1998 przygotowujemy widowisko obrzędowe pt. "Tołoka"(darcie pierza), z którym wystartowaliśmy na Międzywojewódzkim Przeglądzie Teatrów Obrzędowych w Stoczku Łukowskim. W 2001 Zespól obchodził 15-lecie swojej działalności aktywnej i twórczej. Nie poprzestając na laurach w dalszym ciągu zbierałyśmy coraz to inne pieśni oraz zwyczaje naszej okolicy. W roku 2002 odtworzyłyśmy miejscowy zwyczaj p.t. "Worgulskie wieczorki", który zaprezentowałyśmy na Przeglądach Teatrów Wiejskich w Stoczku Łukowskim". Tegoż samego roku wyśpiewałyśmy wyróżnienie na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu n/Wisła. W 2003 roku powstaje widowisko pt. "kolędowanie Św. Janem", do którego zostały zaangażowane dzieci z obrzędem "Krakowiaki". W rok później powstaje kolejne widowisko obrzędowe "Pierzuchy". Również w 2004 roku uczestniczymy w Krajowym Zjeździe Kółek i Organizacji Rolniczych w Warszawie, gdzie w części artystycznej śpiewamy w sali Kongresowej nasze podlaskie pieśni. W nagrodę za wspaniałe wykonanie Zespól został zaproszony na Prezydenckie Dożynki w Spale, gdzie zaprezentował się śpiewem i potrawami regionalnymi. W 2005 roku wyreżyserowaliśmy kolejne widowisko pt. "Wielka Sobota", z którym to po przejściu powiatowych i wojewódzkich eliminacji, zostaliśmy zaproszeni na Ogólnopolski Przegląd Teatrów Wiejskich w Tarnogrodzie.

Przez ponad 20 lat zjeździł prawie całą Polskę prezentując nasze regionalne zwyczaje i pieśni. Uczestniczyliśmy w każdych imprezach powiatowych, jubileuszach zespołów zaprzyjaźnionych, biesiadach nadburzańskich, świętach plonów, świętach ludowych. Byliśmy otwarci na przyjazdy zespołów gościnnych z Grecji, Białorusi, Ukrainy, Kaukazu. Jesteśmy współorganizatorami dorocznych "Andrzejkowych Spotkań z Folklorem", które organizujemy w swojej wsi, pokazując wróżby andrzejkowe naszych babć i dziadków. I choć się starzejemy nie tracimy energii i sił witalnych. Śpiew i twórcza praca bardzo nas wzbogacają. Nie zmarnowaliśmy tych dwudziestu lat - przeciwnie. Dołożyliśmy wszelkich starań, by nasze zanikające zwyczaje, obrzędy i pieśni przekazać następnym pokoleniom.


Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy z Worgul działa pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Leśnej Podlakiej w Filii w Worgulach w następującym składzie:

  • Mirosława Sawtyruk
  • Bronisława Bogusz
  • Jadwiga Demianiuk
  • Krystyna Golian
  • Aniela Kamińska
  • Jan Kuszneruk
  • Stanisława Kuszneruk
  • Elżbieta Stasiuk
  • Franciszka Mirończuk

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy