Wydarzenia i postacie w życiu OSP Worgule

Wydarzenia i postacie w życiu OSP Worgule

Z inicjatywy miejscowych założycieli, na bazie OSP Sitnik, wyodrębniono nową jednostkę strażacką w Worgulach. Miało to miejsce w 1928 roku. Założycielami straży byli: Józef Demianiuk, Stefan Lewiński, Antoni Michalczuk, Stanisław Michalczuk, Franciszek Panasiuk, Antoni Panasiuk i inni mieszkańcy wsi.

Do 1957 roku OSP miała tu kolejno dwie strażnice drewniane. W 1960 roku oddano do użytku obiekt murowany, który ulokowano na działce zakupionej od Józefa Marczuka. Materiał do budowy strażnicy (betonowe pustaki) wykonali sami mieszkańcy, ze żwiru ofiarowanego przez Franciszka Smarzewskiego. W nowym budynku obchodzono uroczystość 40-lecia powstania straży. OSP otrzymała sztandar ufundowany przez GRN w Sławacinku. Dzięki staraniom i aktywności członków wzrosła także wartość bojowa jednostki – została ona wyposażona w samochód marki Żuk oraz dwie motopompy.

W pierwszym okresie działalności prezesami kolejno byli: Antoni Michalczuk, Paweł Szyc, Stanisław Michalczuk, a naczelnikami: Franciszek Panasiuk, Stanisław Michalczuk, Stanisław Szołucha, Bronisław Artymiuk, Tadeusz Parchamowicz.

Na walnym zebraniu w 1976 roku podjęto uchwałę o budowie nowoczesnej remizy strażackiej, na co mieszkańcy opodatkowali się po 1000 zł od rodziny. Środki na ten cel stanowiły także dochody z zabaw organizowanych w świetlicy. W międzyczasie jednostka zajmowała wysokie pozycje na zawodach szczebla gminnego (I-sze miejsce w 1978 r. i 1979 r. oraz II-gie w 1980 r.).

Pierwszy etap budowy nowego obiektu, przy udziale czynów społecznych, zakończono w 1982 roku. Podczas uroczystego otwarcia medalami odznaczono 9 strażaków. Oto zdjęcia dokumentujące uroczystość.

 - osp_worgule1.jpg

 - osp_worgule3.jpg

 - osp_worgule5.jpg

W 1986 roku jednostka przyjęła 16 nowych członków. Prezesem został Krzysztof Kamiński, a naczelnikiem Stanisław Samociuk. Zastąpili oni zasłużonych dla straży Stanisława Michalczuka i Tadeusza Parchamowicza. W tym samym roku rozpoczęto także budowę drugiego skrzydła przy domu strażaka. Prace sfinalizowano w dwa lata – działalność w nowym budynku rozpoczął Wiejski Dom Kultury oraz Klub Rolnika. W ten sposób mieszkańcy po raz kolejny wykazali ogromną inicjatywę i zaangażowanie w sprawach społecznych.

W 1992 roku jednostka liczyła 45 członków ogólnych, w tym 27 w wieku 25 – 50 lat oraz 16 powyżej 50 roku życia. Dysponowała Żukiem, Starem 266 oraz dwiema motopompami PO – 5.

Mając na uwadze sprawność jednostki oraz wysokie pozycje zajmowane na zawodach różnych szczebli, w 1995 roku OSP włączono do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. W 1999 roku OSP otrzymała samochód Jelcz 004 wraz z nowoczesnym wyposażeniem. W 2000 roku srebrnym medalem za zasługi odznaczono Stanisława Samociuka, Mirosława Mirończuka i Tadeusza Prokopiuka.

Jednostka zdecydowanie prowadzi w klasyfikacji gminnych zawodów sportowo – pożarniczych, osiąga także dobre rezultaty na wyższych szczeblach. Szczególnym pasmem sukcesów były 3 kolejne lata:

1996 rok

I-sze m-ce w gminie; I-sze m-ce w międzynarodowych zawodach sportowych w Janowie Podlaskim; III-cie m-ce w zawodach rejonowych w Terespolu; VI-te m-ce w województwie

1997 rok

I-sze m-ce w gminie; III-cie m-ce w rejonie; VIII m-ce w województwie

1998 rok

I-sze m-ce w gminie; I-sze m-ce w rejonie.

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy