Ankieta dla mieszkańców dotycząca ewidencji szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

Ankieta dla mieszkańców dotycząca ewidencji szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

Urząd Gminy Leśna Podlaska informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1-3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. 2021 poz. 888 z późn. zm.) Gmina ma obowiązek prowadzenia ewidencji szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków. Jednym ze sposobów pozyskania informacji jest przeprowadzenie ankiet wśród mieszkańców.

Mając na uwadze powyższe mieszkańcy gminy zobowiązani są do wypełnienia Ankiety dla właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Leśna Podlaska – zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Ankieta dostępna jest:

Właściciele lub użytkownicy nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków zobowiązani są do ich sukcesywnego opróżniania celem niedopuszczenia do ich przepełniania. Usługę opróżniania należy wykonywać poprzez firmy posiadające stosowne w tym zakresie zezwolenia.

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych posiadają następujące podmioty:

  • LUX-TEN Antoni Jówko tel. 609 762 707
  • HYDRO-MAT Mateusz Nitychoruk tel. 513 324 849

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy