Ankieta dot. strategii leśnej UE - prośba o wypełnienie

 

 

 

 

Nowa strategia leśna UE – konsultacje społeczne

termin konsultacji do 19 kwietnia 2021

Komisja Europejska opracowuje nową strategię leśną UE. Strategia ta będzie opierać się na unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 r., obejmie cały cykl życia lasu i będzie promować liczne usługi świadczone przez lasy. Strategia zakłada także zapewnienie zdrowia i odporności lasów, które w znacznym stopniu przyczyniają się do realizacji celów w zakresie bioróżnorodności i klimatu, ograniczają i łagodzą klęski żywiołowe, zabezpieczają źródła utrzymania i wspierają realizację celów gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wspierają rozwój społeczności wiejskich.

Komisja Europejska zachęca wszystkie zainteresowane instytucje, jak i osoby prywatne do wyrażenia swoich poglądów, które zostaną uwzględnione przez Komisję w przyszłej strategii leśnej.

Dostęp do ankiety – tutaj

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy