Bezpieczeństwo kraju w twoich rękach - projekt pt. "Trenuj jak żołnierz"

 Ministerstwo Obrony Narodowej właśnie ogłosiło start projektu "Trenuj jak żołnierz", który ma na celu szkolenie ochotników w zakresie podstawowych umiejętności wojskowych oraz budowanie potencjału rezerw Wojska Polskiego. Projekt jest rozwinięciem popularnego przedsięwzięcia "Trenuj z wojskiem" i jest przeznaczony dla każdego, kto ukończył 18 lat i ma obywatelstwo polskie. Jest to doskonała propozycja dla osób, które chcą poznać tajniki wojskowej sztuki i zdobyć podstawowe umiejętności wojskowe. Szkolenia są bezpłatne, otwarte i nastawione na dobre doświadczenia. Projekt ma na celu przeszkolenie uczestników oraz budowanie potencjału rezerw Wojska Polskiego, co jest bardzo ważne dla bezpieczeństwa kraju.

Przedsięwzięcie umożliwia ochotnikom zgłoszenie się na 16-dniowe szkolenie wojskowe, które będzie prowadzone w uelastycznionej - dwuetapowej formule. Pierwszy etap to 2-dniowe poznanie jednostki i wojska, natomiast drugi to 14-dniowe szkolenie w czasie wakacji. W trakcie całego cyklu uczestnik nauczy się podstawowych umiejętności wojskowych, takich jak posługiwanie się bronią i strzelanie, taktyka, terenoznawstwo, przetrwanie w trudnych warunkach, walka wręcz, łączność oraz podstawy musztry.

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o infrastrukturę 30 jednostek wojskowych na terenie całego kraju, dzięki czemu każdy zgłaszający może wybrać dowolną z nich. W trakcie trwania szkolenia jednostki wojskowe zapewniają wyżywienie, zakwaterowanie, wyposażenie i ubezpieczenie. Dodatkowo każdemu szkolącemu przysługuje wynagrodzenie jako szeregowemu żołnierzowi rezerwy.

Szkolenie kończy się złożeniem przysięgi wojskowej i wejściem do pasywnej rezerwy Wojska Polskiego. Jest to ważny krok w budowaniu potencjału rezerw Wojska Polskiego, który jest niezwykle ważny dla bezpieczeństwa kraju. Przysięga wojskowa to symboliczny akt oddania się na rzecz kraju i jego obrony, a wejście do pasywnej rezerwy oznacza, że osoba ta jest gotowa do służby w czasie konieczności.

Link odnośnie projektu:

https://tiny.pl/wv7ks
https://tiny.pl/wv85m

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl
adres ePUAP: 5kdxn3e49y/SkrytkaESP

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy