Informacja o stanie realizacji projektu pn. „OZE w Gminie Leśna Podlaska”

  • Fotowoltaika – w dniu 1 września 2021 r. wybrano wykonawcę, obecnie trwa proces przygotowujący do podpisania umowy. Zgodnie z procedurą przetargową montaż instalacji do końca października 2021 r.
  • Kolektory słoneczne – podpisana umowa. Zgodnie z harmonogramem prac przedstawionym przez Wykonawcę w dniu wczorajszym rozpoczęto montaż, który potrwa do końca września 2021 r.
  • Pompy ciepła – 24 sierpnia 2021 r. wybrano wykonawcę, obecnie trwa proces przygotowujący do podpisania umowy. Zgodnie z procedurą przetargową montaż do końca października 2021 r.
  • Piece - 24 sierpnia 2021 r. wybrano wykonawcę, obecnie trwa proces przygotowujący do podpisania umowy. Zgodnie z procedurą przetargową montaż do końca października 2021 r.

 

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl
adres ePUAP: 5kdxn3e49y/SkrytkaESP

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy