Informacje na temat wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Z dniem 1 kwietnia 2016r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnej Podlaskiej będzie przyjmować wnioski i wypłacać środki w ramach rządowego programu "Rodzina 500 plus".

 
Jakie dofinansowanie dla rodziny?
 
Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie nowy program wsparcia rodzin, w ramach którego będzie można wnioskować o świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają pomoc również na pierwsze lub jedyne dziecko.
 
Nowa pomoc finansowa przysługiwać będzie do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
 
Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych.
 
Gdzie i jak składać wnioski?
 
Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można składać od 1 kwietnia 2016r. osobiście w GOPS oraz  za pośrednictwem Poczty Polskiej, a także poprzez e-wniosek dostępny na portalu:
- emp@atia - Platformy Informacyjno-Usługowej CSIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  www.empatia.mrpips.gov.pl,
- PUE – Platformy Usług Elektronicznych - pue.zus.pl,
- banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną.
 
W jakim terminie składać wnioski?
 
Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016r.(włącznie),to świadczenia wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r.
Natomiast w przypadku złożenia wniosku od 2 lipca 2016r., prawo do świadczenie zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
 
Gdzie znajdę formularze?
 
W tutejszym Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej są już dostępne formularze wniosku wraz z załącznikami.
 
Kto udzieli informacji nt. programu / pomocy przy wypełnianiu wniosku ?
 
Na wszelkie Państwa pytania odnośnie programu "Rodzina 500 plus" odpowie pracownik GOPS osobiście, bądź telefonicznie pod numerem:
83 345 07 40
 
INFOLINIA W LUBELSKIM 81 74 24 240
 
 
 
Więcej informacji znajduje się na stronie:
 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy