Informacje o odnawialnych źródłach energii w Gminie Leśna Podlaska

 

Z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców związane z odnotowanymi przypadkami zakażenia wirusem COVID – 19 na terenie powiatu bialskiego informujemy, iż odwołujemy bezpośrednie spotkania związane z realizacją projektu Odnawialnych źródeł Energii w Gminie Leśna Podlaska. Wymianę informacji prowadzić będziemy w formie zdalnej.

Wszystkie niezbędne informacje o przebiegu dalszych działań związanych z realizacją  projektu, w tym podpisywanie umów z mieszkańcami, kwestie finansowane zostaną przekazane telefonicznie i e-mailowo.

Harmonogram realizacji projektu:

  1. Podpisanie umów pomiędzy Gminą a właścicielami nieruchomości, którzy złożyli deklaracje na wykonanie instalacji OZE.
  2. Przygotowanie i przeprowadzenie, zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych, przetargu na wyłonienie wykonawcy instalacji.
  3. Wpłata przez mieszkańców wkładu własnego na poczet wykonywanych instalacji.
  4. Przeprowadzenie montażu instalacji OZE.

 

Pierwsze informacje zostaną przekazane mieszkańcom w pierwszym tygodniu sierpnia br.

 

Telefon kontaktowy: 83 345 07 44 lub 83 345 07 20

 

 

Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Leśna Podlaska

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl
adres ePUAP: 5kdxn3e49y/SkrytkaESP

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy