Informujemy, że w ramach projektu „OZE w Gminie Leśna Podlaska” nie ma wolnych instalacji.

W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 21 lipca 2021 r. zamieszczonego na Facebook Gminy oraz stronie www.lesnapodlaska.pl, informujemy że w ramach projektu „OZE w Gminie Leśna Podlaska” nie ma już wolnych instalacji.

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy