Komunikat

Z uwagi na trwającą epidemię SARS-CoV-2  i notowanymi przez PPIS znacznymi wzrostami zakażeń na terenie Powiatu Bialskiego i Miasta Biała Podlaska przypominamy o konieczności zachowania reżimu sanitarnego (m.in. stosowanie maseczek zasłaniających nos i usta, zachowanie dystansu, częste mycie i dezynfekcja rąk, częste wietrzenie pomieszczeń) Więcej informacji na stronie www.gov.pl

https://www.gov.pl/web/gis/dekalog-bezpiecznego-zachowania-podczas-epidemii-

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy