Miejsca dystrybucji tabletek jodku potasu na terenie Gminy Leśna Podlaska

W ramach działań prewencyjnych zostało wyznaczone 9 punktów dystrybucji tabletek jodku potasu w przypadku wystąpienia zagrożenia skażeniem radiacyjnym (sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki).

Preparat będzie można uzyskać w wyznaczonych punktach po ewentualnej decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji wydawania tabletek jodku potasu.

Tabletki będą wydawane wyłącznie osobom pełnoletnim.
Za podanie tabletek osobom niepełnoletnim odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie prawni. W przypadku chorób przewlekłych bądź jakichkolwiek obaw co do możliwości przyjęcia leku, należy uprzednio skonsultować się z lekarzem.

Punkty dystrybucji w Gminie Leśna Podlaska zostały wyznaczone w następujących lokalizacjach:

 

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą informacyjną na temat profilaktyki jodku potasu.

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy