OZE w Gminie Leśna Podlaska

 „OZE w Gminie Leśna Podlaska”

- W dniu 21 lutego 2022 r. Wójt Gminy Leśna Podlaska podpisał umowę na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Leśna Podlaska w ramach   realizacji projektu pn. "OZE w Gminie Leśna Podlaska"
- Wykonawcą w/w zadania została firma SUNGRANT Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.
- W przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie Wykonawcy z Mieszkańcami dot. montażu instalacji fotowoltaicznych. Następnie zostaną wykonane wizje lokalne.
- O terminie spotkania zostaną Państwo poinformowani.

 

„OZE w Gminie Leśna Podlaska”

W dniu 19 maja 2020 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. „OZE w Gminie Leśna Podlaska” w ramach osi priorytetowej 4 energia przyjazna środowisku. Działanie 4.1 wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Koszt całkowity: 3 043 744,20 zł

Dofinansowanie: 1 821 456,00 zł, -

 

Zakres projektu:

  • Zakup i instalacja kolektorów słonecznych : 41 szt.
  • Zakup i instalacja pomp aerotermalnych: 25 szt.
  • Zakup i instalacja kotłów na biomasę: 24 szt.
  • Zakup i instalacja paneli fotowoltaicznych: 127 szt.

- Razem: 217 instalacji w 184 gospodarstwach

- Realizacja: do 31 grudnia 2021 r.

 

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy