Podziękowania dyrektorom Gminnych Ośrodków Kultury

Podziękowania dyrektorom Gminnych Ośrodków Kultury

3 lutego Pan Mariusz Filipiuk, Starosta Bialski podziękował za współpracę w dziedzinie kultury byłym wieloletnim dyrektorom: Pani Aleksandrze Melaniuk, Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Leśnej Podlaskiej oraz Panu Bolesławowi Szulejowi, Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Sławatyczach.

Pani Aleksandra Melaniuk – wieloletnia Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Leśnej Podlaskiej. Dała się poznać jako aktywna animatorka wiejskiego życia kulturalnego. W swojej pracy uwzględniała zawsze rozwój kultury regionalnej Ziemi Podlaskiej, szczególnie jej tradycji i folkloru. Zorganizowała ponad dwadzieścia edycji Podlaskiego Festiwalu Pieśni Maryjnej w Leśnej Podlaskiej. Była pomysłodawczynią Przeglądu Twórczości Artystycznej Gminy Leśna Podlaska, którego głównym celem jest odkrywanie i rozwój talentów twórców-amatorów.

Działający pod jej opieką Zespół Obrzędowo-Śpiewaczy Worgulanki zdobywał wiele nagród na przeglądach wojewódzkich o ogólnopolskich. To również z inicjatywy Pani Aleksandry powstały zespoły Leśnianki oraz Leśniańskie Nutki. Zespoły, działające przy Gminnym Ośrodku Kultury, promowały Powiat Bialski między innymi na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Zespołów Śpiewaczychw Kazimierzu Dolnym.

Pani Dyrektor aktywnie współpracowała z kołami gospodyń wiejskich, organizacjami pozarządowymi i „zwykłymi” mieszkańcami gminy.
Może pochwalić się własnym dorobkiem artystycznym w dziedzinie rękodzieła, prezentuje swoje prace między innymi na Konkursie Rękodzieła Artystycznego „Igłą malowane”.

Dołączamy się do podziękowań i życzymy wszelkiej pomyślności.

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl
adres ePUAP: 5kdxn3e49y/SkrytkaESP

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy