PROW - Przebudowa drogi w miejscowości Worgule

PROW - Przebudowa drogi w miejscowości Worgule

W dniu dzisiejszym tj. 24.11.2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie Paweł Kazimierski Wójt Gminy wraz z Agnieszką Sawczuk Skarbnik Gminy podpisali umowę na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1018 L Sławacinek – Bordziłówka – Leśna Podlaska od km 6+183 do km 8+677 w miejscowości Worgule”  

Projekt typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych realizowany w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energie odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów  Wiejskich na lata 2014-2020

Koszt całkowity: 4566 143,59 zł w tym dofinansowanie: 2 905 437,00 zł

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy