Przypomnienie o możliwości skorzystania ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami

     Przypominamy mieszkańcom Gminy o możliwości skorzystania ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami. Aby z takiej opcji skorzystać, należy złożyć nową deklarację do 30 czerwca 2020 r.

  Ze zwolnienia mogą skorzystać właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

  Zwolnienie przysługuje w wysokości 1 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość i dotyczy wyłącznie właścicieli nieruchomości, którzy w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zadeklarowali posiadanie kompostownika przydomowego.

Zgodnie z wypełnioną nową deklaracją o posiadaniu kompostownika bioodpady nie będą odbierane z tych gospodarstw.

Osoby, które nadal chcą przekazywać odpady zielone nie muszą składać nowych deklaracji.

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy