Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – I nabór 2020

Gmina Leśna Podlaska otrzymała wsparcie na kwotę 847 474,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Środki zostaną przeznaczone na zadania inwestycyjne.

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl
adres ePUAP: 5kdxn3e49y/SkrytkaESP

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy