Świadczenie wychowawcze 500+ 2021/2022 INFORMACJE

Nowy okres świadczeniowy 2021/2022 – Świadczenie wychowawcze 500+

Od 2021 r. prawo do świadczenia wychowawczego w ramach programu rodzina 500+ będzie ustalane

na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego.

 

Informujemy, że wnioski na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 należy składać:

  • od 1 lutego 2021 r. – tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem:
- systemu bankowości elektronicznej banków, które dołączyły do programu
- internetu (dla osób posiadających tzw. Profil zaufany lub podpis elektroniczny)
- za pomocą portalu EMPATIA prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup
- za pomocą Platformy Usług Elektronicznych – PUE ZUS: https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi
 
  •  od 1 kwietnia 2021 r. – w formie tradycyjnej (papierowej) i drogą elektroniczną
 

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy