Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Leśna Podlaska

 "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Leśna Podlaska”

projekt polegający na kompleksowej termomodernizacji  trzech budynków: Zespołu Placówek Oświatowych i Urzędu Gminy (budynek wielofunkcyjny) w miejscowości  Leśna Podlaska oraz świetlicy wiejskiej w miejscowości Witulin.

Cel projektu: poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Leśna Podlaska poprzez realizację kompleksowych zadań termomodernizacyjnych

Umowa o dofinansowanie projektu zawarta dnia 20.11.2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, działanie 5.2 efektywność energetyczna sektora publicznego.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa

Wartość ogółem: 4 567 089,19 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 3 063 047,25 zł oraz Budżetu Państwa: 360 358,49 zł

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy