Uroczyste podniesienie flagi na maszt "Pod Biało-czerwoną"

W przeddzień Święta Odzyskania Niepodległości, 10 listopada 2022 r. przed Urzędem Gminy w Leśnej Podlaskiej odbyło się uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt w asyście Ochotniczej Straży Pożarnej Leśna Podlaska z udziałem Wójta Gminy, Przewodniczącej Rady Gminy, Radnego Powiatu Bialskiego oraz przedstawicieli jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu Gminy. Uroczystość odbyła się przy dźwiękach hymnu państwowego .

Masz z flagą Rzeczypospolitej Polskiej został sfinansowany w ramach projektu „Pod Biało-Czerwoną”.

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl
adres ePUAP: 5kdxn3e49y/SkrytkaESP

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy