Ważny komunikat!

       W związku z licznymi telefonami od Mieszkańców o wizytach przedstawicieli zajmujących się montażem paneli fotowoltaicznych, informujemy iż działania te nie mają żadnego związku z projektami prowadzonymi przez Gminę Leśna Podlaska.

- O wszelkich postępach w zakresie projektów dot. odnawialnych źródeł energii będziemy informować poprzez stronę www.lesnapodlaska.pl
- Ponadto informujemy, że 26 marca 2021 r. został ogłoszony przetarg na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach realizowanego przez Gminę projektu, wyłonienie wykonawcy nastąpi w maju 2021 r.
- Kontakt do osoby prowadzącej sprawę w Urzędzie Gminy: 83/345-07-44

 

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy