WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY WĘGLA - AKTUALIZACJA! WAŻNA INFORMACJA!

W dniu 03.11.2022 r. weszła w życie ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

Do zakupu preferencyjnego uprawnione są gospodarstwa, które:

  • złożą wniosek na zakup węgla po preferencyjnych cenach,
  • przysługuje im dodatek węglowy (pozytywna weryfikacja wniosku lub wypłata dodatku węglowego) lub zgłosiły do CEEB, że głównym źródłem pozyskiwania ciepła jest węgiel (zgłoszenie do 11 sierpnia 2022r.),
  • nie nabyły w sezonie grzewczym 2022-2023 węgla kamiennego po cenie niższej niż 2.000 brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jaka zostanie określona rozporządzeniem przez Ministra właściwego ds. Aktywów Państwowych.

Zgodnie z założeniami cyt. Ustawy, gospodarstwo domowe będzie miało prawo do zakupu po preferencyjnej cenie 1,5 tony węgla w 2022 roku oraz 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r. (łącznie 3 tony).

Poniżej zamieszczamy wniosek na zakup węgla po preferencyjnych cenach, wnioski również są do pobrania w Urzędzie Gminy pokój nr 15.

Wnioski są przyjmowane w pokoju nr 15 ( I piętro), nr telefonu 833450726

Wniosek o zakup referencyjny węgla

Z uwagi na składane przez Gminę zapotrzebowanie na konkretne ilości węgla kamiennego z podziałem na sortymenty, prosimy o niezwłoczne składanie wniosków do Urzędu Gminy. Pierwsze transze planowane są w okolicach połowy listopada br.

Podmiotem z którym Gmina będzie współpracować przy zakupie węgla jest PGG S.A. z siedzibą w Katowicach.

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl
adres ePUAP: 5kdxn3e49y/SkrytkaESP

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy