Zarządzenie Nr 4/2023 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Leśna Podlaska

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy