ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

W toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gr. 258, obręb Bukowice, gmina Leśna Podlaska, powiat bialski, województwo lubelskie” organ uzyskał uzgodnienia i opinie:

Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białej Podlaskiej

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie

Opinia Marszałka Województwa Lubelskiego

Postanowienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Raport, Zasięg, uzupełnienie

Inwentaryzacja, uzupełnienie inwentaryzacji

Ekspertyza

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy