„Program wyrównywania różnic między regionami III”

Gmina Leśna Podlaska w ramach dofinansowania ze środków PFRON z „Programu wyrównywania różnic między regionami III” zakupiła 9 osobowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych. 

Tytuł projektu: Zakup pojazdu 9-osobowego przystosowanego do przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych przez Gminę Leśna Podlaska

Cel projektu: Likwidacja barier poprzez zapewnienie uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Leśna Podlaska dojazdu do szkół specjalnych pojazdem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnym.

Koszty realizacji projektu:

  • Całkowity koszt: 146 000,00 zł
  • Dofinansowanie PFRON: 90 000,00 zł - procent dofinansowania: 61,64 %
  • Środki własne Gminy: 56 000,00 zł – procent dofinansowania: 38,26%

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy