Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Każdy producent rolny, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT potwierdzające zakup. Faktury lub ich kopie muszą być załączone do wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

 Limit zwrotu podatku w 2020 r. wynosi:

 - 100,00 zł x ilość ha użytków rolnych,

- 30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

 Terminy składania wniosków:

 w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od  1  sierpnia  2019 r. do 31 stycznia 2020 r., w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć

odpowiedni   wniosek   do   wójta,    burmistrza    lub    prezydenta

miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

 Pieniądze wypłacane będą w terminach:

 - 30 kwietnia 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

 - 30 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

 gotówką w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy