Zwrot podatku akcyzowego (wniosek do pobrania)

Wójt Gminy Leśna Podlaska informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Leśna Podlaska, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej:

  • w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,
  • w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r., w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.

 Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi: 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych, oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 Pieniądze wypłacane będą w terminach:

  • 1 - 30 kwietnia 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
  • 1 - 29 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,

gotówką w kasie urzędu gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego

Załączniki:

-klauzula RODO

-zestawienie faktur

-oświadczenie dzierżawcy

 

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy