Biblioteka Działalność kulturalna i edukacyjna

Działalność kulturalna i edukacyjna


Biblioteka prowadzi działalność edukacyjną i kulturalną organizując:
·lekcje biblioteczne
·konkursy
·imprezy cykliczne (np. „Cała Polska czyta dzieciom")
·zabawy i konkursy w czasie ferii i wakacji
·spotkania autorskie
·wystawy


„Martynka"


W bibliotece działa Klub Miłośników Książek "Martynka"
Podczas zajęć oferujemy młodym czytelnikom ciekawy warsztat literacko- plastyczny. Książka to skarbnica wiedzy, dzieci z Kółka potrafią to wykorzystać, poprzez zabawę i twórcze pomysły. Kółko biblioteczne w ostatnim czasie skoncentrowało się na wystawieniu sztuki teatralnej, „Spotkanie w cukierni" Przedstawienie z zainteresowaniem obejrzeli najmłodsi czytelnicy biblioteki. Dzieci z Kółka „Martynka" uskrzydlone sukcesem przygotowują następną sztukę.


 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl
adres ePUAP: 5kdxn3e49y/SkrytkaESP

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy