Program Erasmus+ 2018/2020 - regulamin

 

 

Program Erasmus+ 2018/2020 - regulamin

 

 

RELACJA z mobilności Erasmus + 

Leśna -  Mazières

 Polska, 19 -26 maja 2019 r.

 

              W maju 2019 r. gościliśmy w Polsce grupę uczniów z Mazières en Gâtine wraz z nauczycielami. Nasi partnerzy z międzynarodowego projektu Erasmus +, finansowanego ze środków Unii Europejskiej, rozpoczęli poznawanie Polski od zwiedzania naszej stolicy. Program obejmował m.in. rejs statkiem po Wiśle,  Stare Miasto, panoramę Warszawy widzianą z Pałacu Nauki i Kultury, ogród na dachu BUW i wiele  innych atrakcji.

            Następnie, nasi goście z Francji poznawali tradycje i kulturę południowego Podlasia. Razem ze swoimi korespondentami z Polski, zwiedzili obiekty Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnej Podlaskiej, a następnie uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez p. Annę Karpińską i Magdalenę Bartniczuk, przygotowujących do wspólnego produktu finalnego pobytu w Polsce tj. tradycji nocy świętojańskiej. Realizując działania projektowe, uczniowie polscy i francuscy zwiedzali Bazylikę Mniejszą oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej, pracownie ginących zawodów w Roskoszy, czy też stadninę koni arabskich w Janowie Podlaskim.

            Uczestnicy projektu brali również udział  w spotkaniu z twórcami ludowymi w Gminnym Ośrodku Kultury w Leśnej Podlaskiej. Uczniowie uczestniczyli w koncercie muzyki ludowej kapeli „Podlasiaki” grającej na tradycyjnych instrumentach ludowych (skrzypce, akordeon, bębenek) wykonanym przez mistrza tradycji ludowej p. Zdzisława Marczuka, p. Beatę Spychel  oraz   uczestniczkę projektu - Oliwię Spychel. Młodzież brała udział w warsztatach pieczenia tradycyjnego ciasta weselnego – korowaja prowadzonych przez p. Annę Szpurę  z Koła Gospodyń w Kornicy oraz w warsztatach rzeźbiarskich  regionalnego rzeźbiarza p. Radosława Michalczuka.  Nasi goście z Francji mieli również możliwość obejrzenia występu zespołu  śpiewu i tańca „Podlasie”,  który zrobił na nich duże wrażenie.

             Produktem finalnym projektu Erasmus + „ Zatańcz ze mną! - poznanie kultury i tradycji swojego otoczenia. Dziedzictwo, Przekaz ustny, Lokalność, Kultura, Przyjaźń. POLCA – Patrimoine, Oralité, Local, Culturel, Amitiés” kończącym pobyt w Polsce była lokalna impreza nawiązująca do tradycji Nocy Świętojańskiej, podczas której zaprezentowane zostały efekty współpracy polsko-francuskiej młodzieży – obrazy kwiatu paproci, symboliczne puszczenie do wody wianka ze świecą, tańce wokół ogniska w białych strojach i wiankach oraz wspólne wykonanie piosenki „Sobótka”. Impreza odbyła się w „Chacie Skansen” i towarzyszyła jej degustacja tradycyjnych dań kuchni regionalnej. Wspólna zabawa uczestników projektu i ich rodzin oraz gości wpłynęła na integrację i lepsze poznanie się. W trakcie imprezy miał również miejsce pokaz  żonglerki ledowej w wykonaniu uczestnika grupy projektowej  - Fryderyka Zdunkiewicza.

            Pomimo że pobyt grupy partnerskiej z Francji w Polsce trwał zaledwie  tydzień, nawiązały się nowe znajomości, które będą kontynuowane w przyszłości. Dobrą okazją aby poznać polską kulturę i zwyczaje były nie tylko działania projektowe ale też to, że młodzież polska przyjmowała  partnerów z Mazières en Gâtine w swoich domach.

            Udział w projekcie wiąże się zarówno z poznawaniem  kultury i tradycji kraju ojczystego i partnerskiego, jak i kształceniem kompetencji społecznych oraz komunikacyjnych w języku angielskim i francuskim.  Nie możemy się już doczekać naszej rewizyty we Francji w 2020, kiedy to uczniowie z Leśnej Podlaskiej jeszcze bliżej zetkną się z kulturą i tradycjami francuskimi i znów zobaczą się z koleżankami kolegami z Francji.

 

 Anna Miechowicz

 

FOTORELACJA

Przyjaźń polsko-francuska

22. 05. 2019r. - Zwiedzanie szkoły, warsztaty, rozgrywki

23. 05. 2019r. - Występ Zespołu Pieśni i Tańca Podlasie

Wioska Ginących Zawodów w Roskoszy

24. 05. 2019r. - Warsztaty świętojańskie

Leśna Podlaska - piekno naszej Małej Ojczyzny

Noc Świętojańska 

25. 05. 2019r. - Stadnina Koni Arabskich w janowie Podlaskim

Spotkanie z twórcami ludowymi naszego reginu 

 

           

 

           

 

           

 

 

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl
adres ePUAP: 5kdxn3e49y/SkrytkaESP

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy