Konkurs na zgłoszenie martwego dzika

Organizatorami konkursu są Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
w Lublinie oraz gminy z terenu województwa lubelskiego wymienione w załączniku do Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2018/883 z dnia 18 czerwca 2018 r.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1536 z dnia 11 września 2017 r.

w sprawie środka nadzwyczajnego w formie pomocy gospodarstwom utrzymującym nie więcej niż 50 świń i znajdującym się na określonych obszarach Polski w przypadku wstrzymania produkcji wieprzowiny z powodu nowych wymagań związanych z afrykańskim pomorem świń.

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

dot. zmiany terminu składania wniosku o przyznanie rekompensaty tj. z dnia 15 września 2017 r. na dzień 31 października 2017 r.

MAPA ASF

Mapa przypadków i ognisk ASF

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy