informacja na dzień 20.08

Szanowni Mieszkańcy, na dzień dzisiejszy tj. 20.08 stwierdzone zostały dwa ogniska wystąpienia ASF w Gminie Leśna Podlaska, oba przypadki wystąpiły w miejscowości Droblin. 

Granice wyznaczonych stref nie uległy zmianie. Pierwsza granica zapowietrzona obejmuje obszar 3 kilometrów od źródła, druga zagrożona – 7 km.  Łącznie 10 km.

Na zlecenie Powiatowego Lekarza Weterynarii prowadzone są kontrole gospodarstw, obowiązkowo w pierwszej zapowietrzonej strefie, gdzie pobierane są próbki krwi do badań.

Z przekazanych przez służby weterynaryjne informacji wynika, że wektorem przenoszącym chorobę jest sam człowiek. Nie stwierdzono zarażenia u dzików padłych ani odstrzelonych. Dlatego też bardzo proszę o zwracanie szczególnej uwagi na bioasekuracje, nie wprowadzania do stad prosiąt nieznanego pochodzenia, powstrzymania się  od karmienia świń zlewkami oraz nie wpuszczania do gospodarstw osób obcych.

Jestem w stałym kontakcie ze Służbami Weterynaryjnymi, Państwową Strażą Pożarną, Policją i Rolnikami. Już od początku przyszłego tygodnia poproszę wszystkich zainteresowanych o włączenie się do intensywnej pracy w celu rozwiązania problemu trzody będącej obecnie w gospodarstwach na obszarach zapowietrzonym i zagrożonym.

Paweł Kazimierski 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy