Miejscowości zapowietrzone na terenie Gminy Leśna Podlaska

Wykaz zapowietrzonych miejscowości na terenie Gminy Leśna Podlaska dla ognisk nr 2 i 3 (w kraju nr 13 i 14): 

KLUKOWSZCZYZNA 

STARA BORDZIŁOWKA 

NOSÓW

BUKOWICE

DROBLIN

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy