Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

dot. zmiany terminu składania wniosku o przyznanie rekompensaty tj. z dnia 15 września 2017 r. na dzień 31 października 2017 r.

 - 201_ug_asf_termin_wnioski.jpg

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy