Rozporządzenie nr 8 PLW z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania ASF na terenie powiatu bialskiego

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy