Rozporządzenie nr 5 Powiatowego Lekarza Weterynarii

dot. uchylenia rozporządzenia w sprawie ASF na terenie powiatu bialskiego

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl
adres ePUAP: 5kdxn3e49y/SkrytkaESP

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy