Czyste Powietrze

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie: 78

Liczba zawartych umów o dofinansowanie 68

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 36

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 673 959,53 zł

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy