Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Leśna Podlaska PROW 2014-2020 - podpisanie umowy


 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

„Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Leśna Podlaska”

W dniu 25 lutego 2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego Paweł Kazimierski Wójt Gminy Leśna Podlaska wraz z Agnieszką Sawczuk Skarbnik Gminy Leśna Podlaska podpisali umowę o przyznanie pomocy finansowej na realizację projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Leśna Podlaska” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na kwotę: 2 677 746, 90zł

Inwestycja polega na:
-modernizacji oczyszczalni ścieków,
-budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami,
-zakupie zestawu asenizacyjnego.

FOTO: Dyrektor Departamentu PROW Ewa Szałachwiej oraz Paweł Kazimierski

 

 

„Dostawa zestawu asenizacyjnego”

W dniu 24 października 2022 r.  firma Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ROLMAX dostarczyła fabrycznie nowy ciągnik New Holland T5 oraz beczkę 5000 L.

Zestaw asenizacyjny został zakupiony w ramach realizacji projektu pn. „Gospodarka wodno – ściekowa w Gminie Leśna Podlaska” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

 

 

 "Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśna Podlaska"

 W dniu 16 grudnia 2022 r. została podpisana umowa na realizację inwestycji pn. "Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśna Podlaska". Wykonawcą jest przedsiębiorstwo INVESTMIL Sp. z o.o. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy